Stand van zaken Ventilus project (eind 2023)

Stand van zaken Ventilus project (eind 2023)

Hierbij de nieuwsbrief die verstuurd werd eind december

Wat vliegt de tijd! We staan nu bijna aan het begin van het vijfde jaar sinds de aankondiging van Ventilus in 2019. Dankzij het indrukwekkende verzet gedurende al die jaren is de bovengrondse realisatie van Ventilus nog niet tot stand gekomen. In dit opzicht beschouwen we dit als een overwinning in onze strijd. In deze nieuwsbrief lees je wat er het komende jaar te gebeuren staat.

In de tussentijd blijft Elia actief. Naast zichtbare grondboringen en nieuwe markeringen zijn ze begonnen met het benaderen van eigenaars van gronden waar ze de hoogspanningsmasten willen plaatsen.  Onderaan deze brief meer info.

Niettemin wensen we iedereen een gelukkig en gezond 2024. 

Zoals u op bovenstaande kaart ziet, ziet Jefke een bovengrondse lijn niet zitten en
is  hij al gestart met het graven van  de kabelsleuf voor een ondergrondse hoogspanningslijn.

 

Ribbetjesfestijn

We zijn enorm dankbaar voor het succes van ons derde ribbetjesfestijn. Jullie hebben massaal ribbetjesmenu’s gekocht, meer dan 1700 in totaal! Samen met onze eerdere acties hebben we een solide financiële basis gelegd, die absoluut essentieel zal zijn voor de juridische strijd tegen Ventilus in 2024 en daarna.

Bezwaren en stand van zaken procedure

Er zijn maar liefst 3550 bezwaren ingediend tegen het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Dit vormde stap 6 van de 13 in de procedure voor Elia kan starten met de bouw van Ventilus. In het voorjaar van 2024 zal het definitieve GRUP worden vastgesteld door de Vlaamse Regering, na verwerking van de bezwaren en adviezen en na een advies van de Raad van State. Als er onvoldoende rekening wordt gehouden met onze bezwaren, zal dit het startpunt zijn van de eerste juridische procedure. We staan hierin niet alleen; andere burgerplatformen, individuen, gemeenten, landbouwers en bedrijven delen dezelfde intentie.

Als de Vlaamse Regering in het verkiezingsjaar 2024 standvastig blijft, zal Elia in 2024 de omgevingsvergunning kunnen indienen. Hiervoor zal Elia het project-Milieueffectrapport (MER) moeten aanmelden. Er zal opnieuw een openbaar onderzoek worden georganiseerd, waarbij de bekende gele aanplakborden overal zullen verschijnen. De bevolking, gemeenten en verschillende adviesinstanties hebben dan opnieuw zestig dagen de tijd om te reageren op de vergunningsaanvraag en het project-MER. Opnieuw moeten alle bezwaren en adviezen in overweging worden genomen voordat een omgevingsvergunning kan verleend worden voor het Ventilusproject.

Na deze fase volgt ongetwijfeld een langdurige juridische procedure die start bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die ons steeds dichter bij de moderne technologie van ondergronds gelijkstroomtransport zal brengen.

Wij blijven ervan overtuigd dat dit de snelste, veiligste, meest duurzame, gezondste en meest kosteneffectieve oplossing voor Ventilus is. Ondanks de verwachte procedures zijn we ervan overtuigd dat de technologie de juridische weg zal inhalen.

Hoe omgaan met bezoek Elia als grondeigenaar ?

Wij vernemen via het Burgerplatform dat meerdere belanghebbenden gecontacteerd worden in voorbereiding van de oprichting van de bovengrondse hoogspanningslijn Ventilus en dit voornamelijk omtrent de inplanting van mogelijke hoogspanningsmasten/stations en de vergoedingen hierbij cfr het landbouwprotocol. Niemand is verplicht om hiermee akkoord te gaan of om een overeenkomst te tekenen. Luisteren en je laten bijstaan kan zeker geen kwaad, maar bezin u goed voor u iets tekent.  Zelfs indien u akkoord gaat, kan Elia immers pas ten vroegste uitbetalen wanneer de vergunning uitvoerbaar is en zoals u hierboven las, verwachten we dit nog niet de eerstkomende jaren.

Via het Burgerplatform kunnen betrokkenen ondersteuning verkrijgen inzake dergelijke onderhandelingen zowel in hun voorbereiding als in de onderhandelingen met Elia.    Het volstaat daartoe een email te richten aan burgerplatformleefbaarE403@gmail.com en dan brengen we u in contact met de juiste mensen.

Nieuwsjaarswensen

Onze Nieuwjaarswensen voor 2024 blijven ongewijzigd. We hopen op een jaar zonder schadelijke straling voor onze gezondheid, maar met eerlijke beslissingen en duidelijkheid op lange termijn van onze beleidsmakers en Elia. Dit is de wens van alle buurtbewoners en bedrijven!

Wij wensen iedereen een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

 

Het Burgerplatform Leefbaar E403

Geef een antwoord