Burgerplatform Leefbaar E403 vzw

Over ons

We zijn niet tegen duurzame of groene energie. Men zal ons dit graag verwijten. Het is Vlaanderen die consequent moet zijn en ook de productie en de productie en het transport van die elektriciteit duurzaam en maatschappelijk aanvaardbaar moet maken. Ook al kost dat meer en vergt het nieuwe(re) technieken. We willen de Vlaamse regering overtuigen om bij de goedkeuring van het Ventilus project en alle plannen die daarna komen, de gezondheid van de bevolking en de leefbaarheid van onze omgeving de absolute prioriteit te geven. Dit wil heel concreet zeggen dat er keuzes gemaakt worden die niet enkel gebaseerd zijn op korte termijn kostprijs, maar op een lange termijn visie die geen compromissen sluit op het vlak welzijn voor ons als burgers

Ventilus  wordt mogelijks de zwaarste hoogspanningsverbinding van België.  Ze zal 50% meer vermogen hebben dan de bestaande Stevinlijn (Zeebrugge-Zomergem-Avelgem) , die ze moet opvangen bij problemen met deze lijn.  Uit de slechts vier metingen onder deze lijn, die er enkel kwamen op vraag van de bewoners zelf, blijkt dat de helft ervan de richtwaarde reeds overschrijden. Permanente metingen gebeuren nergens in België.  Hoe weet de overheid of Elia dan dat ze geen schadelijke invloed op ons gezondheid veroorzaken?  Nog ingrijpender is dat er zelfs geen duidelijke regelgeving noch handhaving bestaat.  Dit is net als met een auto op de autostrade rijden zonder snelheidsmeter, waarbij geen  snelheidsregels zijn en ook geen sancties,procedures bestaan tegen te snel rijden.
Zo gaat het heel gemakkelijk.  Zolang er niet permanent gemeten wordt, kan men doen wat men wil !  Zolang er ook geen handhaving is, worden wij vogels voor de kat.  Dit kunnen we toch niet laten gebeuren !    Worden wij dan het volgende gezondheidsexperiment ?

  • Wij vragen dat het  voorzorgsprincipe voor de gezondheid van mensen wordt  toegepast.
  • Wij vragen wetgeving en controlemetingen in verband met de straling.
  • Wij vragen een aanpassing van de plandoelstellingen en technologiekenmerken.
  • Wij vragen een bijkomend onderzoek van 2 ingediende alternatieve voorstellen.
  • Wij vragen realistische studies van Elia over de gelijkstroomtechnologie.
  • Wij wijzen op de technische gevaren van de door hen voorgestelde wisselstroomtechnologie.
  • Wij wijzen op de gevolgen voor dieren en de landbouw van bovengrondse hoogspanningsverbindingen op wisselstroom