Burgerplatform Leefbaar E403 vzw

Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement inzake Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘VENTILUS’

Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement inzake Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘VENTILUS’

Download hier het volledige Verzoekschrift_herstart_GRUP_Ventilus
Download hier de Samenvatting_van het verzoekschrift_GRUP_Ventilus

Waarom een verzoekschrift?
Om de plandoelstellingen te kunnen wijzigen werd een verzoekschrift opgemaakt. Een verzoekschrift van 61 pagina’s met 11 uitgebreide gemotiveerde verzoeken werd ingediend bij het Vlaams Parlement getekend door vertegenwoordigers van lokale actiegroepen die ook hebben deelgenomen aan de stakeholdervergaderingen technologiestudie, waaronder het Burgerplatform Leefbaar E403 en het Burgerplatform Begraaf Ventilus. Het verzoekschrift vraagt om de procedure over Ventilus onmiddellijk stil te leggen, de gevraagde alternatieven te onderzoeken en daarna het proces opnieuw op te starten onder gewijzigde voorwaarden.
Er werden 2 alternatieven voorgesteld die het onderzoeken waard zijn. Het Ventilusproject is te kortzichtig en onvoldoende onderzocht!
Een hernieuwde opstart met aangepaste plandoelstellingen en technologiekenmerken is absoluut nodig om het voorzorgsprincipe van de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheid bij mensen te kunnen toepassen en om niet meer in strijd zouden zijn met meerdere Europese Verdragen.
Het verzoekschrift werd op 12 november 2020 ontvankelijk verklaard door de voorzitter van het Vlaams parlement en doorverwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, waar het verder behandeld zal worden. Het ganse verzoekschrift en de samenvatting vindt u onderaan deze nieuwsbrief.