Nog drie extra zitdagen opmaak bezwaren! Hoe bezwaar indienen tegen GRUP Ventilus?

Nog drie extra zitdagen opmaak bezwaren! Hoe bezwaar indienen tegen GRUP Ventilus?

Nog tot 27 oktober loopt het openbaar onderzoek nav het ontwerp GRUP Ventilus.  In deze fase van de proces is het van groot belang dat u uw persoonlijke en algemene bezwaren of opmerkingen kenbaar maakt bij departement Omgeving.    Daarom organiseren we extra zitdagen. Hoe meer bezwaren, hoe beter !

Hulp bij opmaak bezwaarschriften

Wie met de info van vorige woensdag reeds een bezwaar opmaakte, mag dit gerust posten in de tijdelijke brievenbus van onze vzw in de Sprietstraat 16 (tuinmachines Wallecan) te Zwevezele of binnen brengen op een van onze zitdagen.

Via deze link, vindt u alvast een blanco bezwaar. Ook wie hulp wenst bij het opmaken van zijn/haar bezwaar helpen we graag een handje verder op de zitdagen.  We zullen met voldoende mensen aanwezig zijn om u bij te staan.

 

Extra zitdagen

Voor wie woensdag laatstleden niet op onze succesvolle infoavond kon zijn en toch een bezwaar wenst op te maken tegen GRUP Ventilus organiseren we met BLE403 3 extra zitdagen :

 • zaterdag 7/10 :      9u – 16 u  te Ardooie bij Hendrik Vandeweghe, Hellestraat 26
 • woensdag 11/10 :  14u-21 u  te Zwevezele bij Tuinmachines Wallecan, Sprietstraat 16
 • zaterdag 14/10 :    13u–16 u te Torhout  in loods Leen Dedeene, Korenbloemstraat 100

Indienen bezwaren

U kan uw bezwaar op 4 manieren indienen:

 • Op een van de zitdagen of via onze postbus, dan dienen we de bezwaren gezamenlijk tegen ontvangstbewijs bij de gemeentes
 • Per brief die je afgeeft tegen ontvangstbewijs bij één van de betrokken gemeenten
 • Online via het online inspraakformulier(opent in nieuw venster)
 • Per aangetekende brief naar het Departement Omgeving – Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 Bus 7 1000 Brussel

We vragen om uw bezwaren bij voorkeur via ons in te dienen.  Wie weet halen we hier nog argumenten uit die voor iemand anders ook nuttig zijn.

Infomomenten dienst omgeving
Dienst Omgeving organiseert nog steeds infomomenten samen met Elia.  Inschrijven hiervoor kan via deze  link (opent in nieuw venster). Ga hier zeker naartoe en stel uw vragen over het project en de impact ervan op uw gezin en/of bedrijf en omgeving.

Nog steeds 0/4 voor Demir
Na 4 jaar is het intussen bijna 1 op 4 voor Demir of liever voor de Vlaamse Regering.   Vorige vrijdag werd uiteindelijk de compensatieregeling goedgekeurd.  Meer nieuws volgt eens de teksten beschikbaar zijn.  Hou er echter wel rekening mee dat het opkopen of vergoeden steeds een vrijwillige overeenkomst is met Elia en dat de regeling voor bedrijven helemaal niet duidelijk is.  Eens de teksten beschikbaar zijn kunnen we oordelen of het eerste punt binnen is.

Nog steeds is er :

 • geen zekerheid/duidelijkheid over compensaties voor  omwonenden/bedrijven
 • geen norm voor langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling
 • geen permanent en transparant monitoringsysteem die de jaargemiddelde belasting meet
 • geen onafhankelijk onderzoek naar ‘ons’ ondergronds alternatief.

We blijven echter gaan voor een VOLLEDIG ondergrondse lijn op gelijkstroom.
Aan iedereen van harte welkom op onze zitdagen.   Uw betrokkenheid en inbreng zijn van onschatbare waarde voor de gezondheid van ons en onze kinderen en de toekomst van ons leefmilieu. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw stem wordt gehoord.

Geef een antwoord