Actie 19 februari Burgergroepen houden druk op de ketel: “hoogspanning kan enkel ondergronds op gelijkstroom”

Actie 19 februari Burgergroepen houden druk op de ketel: “hoogspanning kan enkel ondergronds op gelijkstroom”

Op zaterdag 19 februari vond te Bavikhove een informerende actie plaats van burgergroepen. Na bijna 9 maand overleg met de intendant willen ze hun standpunt verduidelijken. De locatie aan de koperen brouwketel was symbolisch: ook langs dit deel van het traject wil men ook druk op de ketel houden. Er werden meer dan 40 spandoeken opgezet langs de invalswegen en zo’n 2500 pamfletten uitgedeeld om buurtbewoners en passanten te informeren. Het plan voor de omstreden verbinding omvat immers veel meer dan het nieuwe stuk te Zedelgem en langs de E403. Ook in Zuid West Vlaanderen wil men de nieuwe verbinding ondergronds gerealiseerd zien in plaats van een aanzienlijke verzwaring van het bestaande traject. Tijdens de actie was er ook een delegatie van Revolth uit Henegouwen aanwezig, waar Ventilus verder loopt onder de naam ‘Boucle de Hainaut’.
De burgerplatformen legden nog eens de nadruk op het feit dat zij voor groene energie zijn, maar tegen de voorgestelde manier van bovengronds transporteren ervan.
Een hondertal mensen kreeg ter plaatse meer uitleg bij het reeds afgelegde traject met de intendant, die op dit moment zijn eind-conclusie aan het opmaken is. Onder meer adviserend onderzoeker Filip Vanaeken van onderzoekskantoor Adexon expertises, die donderdag zijn besluiten openbaar gemaakt heeft, was aanwezig om uitleg te geven. Zijn conclusie is duidelijk: Ventilus kan enkel ondergronds en op gelijkstroom.
De lokale bezorgdheden over het huidig Ventilus-voorstel zijn vooral de vele ernstige gezondheidsrisico’s, de enorme waardevermindering van woningen en bedrijven in de buurt, de zware impact op de land- en tuinbouw, de bijkomende impact door de verzwaring van de reeds aanwezige hoogspanningslijn tussen Lendelede en Avelgem, de impact op de leefbaarheid van de omgeving en de geluidshinder.
Tijdens de gesprekken afgelopen maanden met de intendant, professor Dirk Van Hertem en Elia werd duidelijk dat alternatieven ondergronds en in gelijkstroom wel degelijk technisch uitvoerbaar
zijn. De versterking van het West Vlaamse netwerk kan ook op andere manieren zonder Ventilus. Lokale politici van de meer dan 25 betrokken gemeenten zijn ook vragende partij dat nieuwe lijnen ondergronds geplaatst worden naar het voorbeeld van Duitsland en Denemarken. Deze oplossing zou duurder zijn en meer tijd vragen maar dat kan volgens de burgerplatformen geen reden zijn om een ondergrondse verbinding te weerhouden.
Na meer dan acht maanden is het wel duidelijk: Het voorgestelde project op wisselstroom heeft totaal geen draagvlak bij de betrokken bevolking die van mening is dat het huidig voorstel maatschappelijk onverantwoord is om te vergunnen. Zolang de Vlaamse regering niet de opdracht geeft aan Elia om een oplossing ondergronds op gelijkstroom te zoeken, geraken we niet vooruit in dit dossier.
De burgergroepen hopen dan ook dat bevoegd minister Demir met de Vlaamse Regering in de komende weken tot voortschrijdend inzicht komen dat de gezondheid over meerdere generaties absoluut primeert op de ‘nadelen’ van een uitvoering in gelijkstroom. De onrust in West-Vlaanderen wordt steeds groter bij de burgergroepen, de betrokken bevolking en de lokale politici. De burgergroepen vragen de beleidsmensen om spoedig de uitvoering op gelijkstroom op te leggen aan netwerkbeheerder Elia zodat er niet nog meer tijd verloren gaat om de nieuwe offshore windmolenparken aan te sluiten.

Geef een antwoord