Belangrijk bericht! Lees hier de laatste stand van zaken ivm Ventilus! Voorlopig traject en grondsonderingen! Openbaar onderzoek en geplande timing!

Belangrijk bericht! Lees hier de laatste stand van zaken ivm Ventilus! Voorlopig traject en grondsonderingen! Openbaar onderzoek en geplande timing!

Tijdelijk lijkt het stil, maar achter de schermen wordt duchtig verder gewerkt aan het Ventilus dossier. Dit blijkt o.a. uit de brief die velen deze en volgende week ontvangen van Elia. De eerste spade zit echter nog lang niet in de grond. Hou uw mail deze zomer dus in de gaten. Hieronder een korte stand van zaken.

Grondsonderingen
Vele betrokkenen langs het VENTILUS-traject mochten onlangs briefwisseling ontvangen van Elia met kennisgeving dat zij bodemonderzoek zullen uitvoeren in de periode eind juni/augustus 2023. Bedoeling is immers het verwerven van kennis omtrent de bodemtoestand teneinde de nodige funderingen te bepalen voor masten van een toekomstige bovengrondse luchtlijn. Exacte locaties zijn meegedeeld aan de gemeenten.

Het mag duidelijk zijn dat private eigenaars niet verplicht kunnen worden om dergelijk bodemonderzoek op hun eigendom toe te laten. Gezien er nog geen beslist beleid is en men zowel vanuit Elia als vanuit het Vlaams Gewest nog steeds de bedoeling heeft om VENTILUS bovengronds te realiseren, adviseren wij dan ook om GEEN TOELATING te verlenen voor dergelijke bodemonderzoeken op Uw eigendom.

Lijntje getekend/voorontwerp GRUP
Eind maart werd het bewuste lijntje getrokken (klik hier ). Voor velen kwam dit binnen als een bommetje, andere zijn wat meer gerustgesteld. Nog anderen zijn zich nog van geen kwaad bewust. Door in te zoomen op de kaart die verschijnt (via + en – onderaan rechts van de kaart) en eventueel zelfs op het vakje met luchtfoto te klikken kan u scrollen tot bij uw woning/bedrijf.

Via dezelfde link is sinds halfweg april ook alle info terug te vinden van het voorontwerp GRUP Ventilus, inclusief het MER-rapport van bijna 2.000 pg’s onder de ‘dossierstukken’. In totaal omvat het dossier nu reeds bijna 5.000 pagina’s. Genoeg leesvoer voor deze zomer !

Adviezen gemeentes
Alle adviesinstanties kregen intussen zo’n 30 dagen de tijd om hierop een advies te formulieren. Enkele gemeenten (o.a. Zedelgem, Ardooie, Lendelede) namen hiervoor reeds een raadsman onder de arm om zich te laten bijstaan. Alle adviezen van de gemeentes en andere adviesinstanties zijn te raadplegen via bovenstaande link onder ‘informatie omtrent adviesverlening’. Ze zijn hoofdzakelijk ongunstig en onderschrijven de meeste van onze bezorgdheden. Op 22 mei laatstleden werden deze adviezen toegelicht op de plenaire vergadering. Het verslag van de plenaire vergadering vindt u hier.

Geplande timing
Dienst Omgeving is van plan om het ontwerp GRUP voor het zomerreces aan te bieden aan de Vlaamse Regering om dan vanaf half of eind augustus het openbaar onderzoek op te starten. Benieuwd of men deze timing nog haalt, wanneer we zien welke zaken nog verder moeten onderzocht worden volgens de verschillende adviesinstanties.

0/4 voor Demir
Intussen blijft het 0 op 4 voor Demir. Nog steeds is er : •geen norm voor langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling
•geen permanent en transparant monitoringsysteem die de jaargemiddelde belasting meet
•geen zekerheid over compensaties voor omwonenden/bedrijven
•geen onafhankelijk onderzoek naar ‘ons’ ondergronds alternatief.
Ook Boerenbond vraag snel duidelijkheid rond flankerend beleid
Een voorlopige vaststelling van het GRUP kan ook voor Boerenbond in geen geval gebeuren zonder een duidelijk en volledig antwoord van de federale regering m.b.t. de verruiming van het flankerend beleid. Hierover moet snel duidelijkheid komen, voor de start van het openbaar onderzoek. Wetende dat er vaste termijnen gekoppeld zijn aan het verdere verloop van de procedure, vraagt Boerenbond de gemeenten om ook hun standpunt te onderschrijven en dit kenbaar te maken aan de bevoegd ministers. In volle verkiezingscampagne zal de federale regering immers geen beslissingen meer nemen omtrent compensaties en het flankerend beleid.

Voorbereiding openbaar onderzoek
Momenteel zijn we ons aan het voorbereiden om jullie te kunnen ondersteunen bij het massaal opmaken van bezwaarschriften tijdens dat openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek (verwacht in de komende maanden ) zal 60 dagen duren en is slechts één van de volgende stappen in de procedure van het GRUP. Hieronder vindt u de procedure, zoals weergegeven op de website van dienst Omgeving. Voor meer info klik op het kaartje.


Verder verloop procedure
Na het openbaar onderzoek dient men alle bezwaren en adviezen te verwerken en het plan eventueel aan te passen. Daarna volgt de principiële vaststelling door de Vlaamse Regering, advies van de Raad van State, met daarna de definitieve vaststelling van het GRUP (binnen de 180 dagen na het openbaar onderzoek).
Hiermee kan men echter nog niet starten aan de bouw van het project. Eerst dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden, dat in zijn procedure ook nog een openbaar onderzoek voorziet met een volledige adviesronde. Zowel tegen het definitieve GRUP, als tegen de omgevingsvergunning kan een procedure opgestart worden bij de Raad van State/Raad voor Vergunningsbetwisting.

BELANGRIJK : metingen/berekeningen
Voor wie nabij de hoogspanning woont /zal wonen & wil weten aan hoeveel straling hij/zij zal blootgesteld worden, mocht de lijn komen waar ze nu getekend is, kan dit navragen via een mailtje naar gezondheid.omgeving@vlaanderen.be. Wie nu reeds in de buurt van een hoogspanningslijn woont, kan zowel een situatie met en zonder Ventilus vragen. Tevens kan men een gratis meting vragen bij Elia via sts.vlaanderen@elia.be . Stuur ons gerust de ontvangen metingen en berekeningen door naar burgerplatformleefbaarE403@gmail.com .

CONCLUSIE
De eerste spade zit nog lang niet in de grond. Hou uw mail deze zomer dus in de gaten. Meer nieuws volgt van zodra meer info beschikbaar. Volg ook regelmatig onze website of facebookpagina indien u op de hoogte wil blijven van de laatste videos’ en ontwikkelingen omtrent Ventilus. Meer info is ook terug te vinden op ventilus.info

Prettige stralingsloze vakantie,
Het Burgerplatform Leefbaar E403

Geef een antwoord