Nieuwsbrief! Burgerplatform Leefbaar E403 vzw neemt topadvocaat onder de arm

Nieuwsbrief! Burgerplatform Leefbaar E403 vzw neemt topadvocaat onder de arm

Burgerplatform Leefbaar E403 is nu een vzw!

Een vzw!
Om als burgerlijke partij de grootst mogelijke slagkracht te hebben in het verzet tegen de hoogspanningslijn Ventilus, is onze feitelijke vereniging nu omgevormd tot een vzw. Sinds mei 2019 hebben we al heel veel actie gevoerd. Nu kunnen we onze acties nog doeltreffender voortzetten.  Je vindt de contactgegevens en het KBO nummer van het Burgerplatform Leefbaar E403 vzw hier

Topadvocaat!
De omvorming tot vzw kon alvast op de goedkeuring rekenen van Meester Rogiers die de komst van de hoogspanningslijn in naam van het Burgerplatform Leefbaar E403 zal aanvechten.  Advocaat Igor Rogiers heeft al heel wat successen geboekt bij procedures tegen openbare projecten die de leefomgeving van de mensen dreigen aan te tasten. Dankzij de steun van zovelen hebben wij de mogelijkheid om deze topjurist in te schakelen.

Dit alles dankzij jullie!
Daarom, bedankt aan onze talrijke sponsors en schenkers, aan de meer dan achthonderd aanwezigen op de barbecue en aan de duizenden indieners van suggesties. Het is voor de politici en beleidsmakers niet onopgemerkt gebleven dat het verzet hard en wijdverspreid is langsheen het hele traject van de hoogspanning. Dit heeft duidelijk invloed gehad op hun standpunten. We zijn klaar om onze stem nog duidelijker te laten horen. We danken jullie alvast voor jullie blijvende steun.

Hoe zit het nu met de hoogspanning?
Ventilus werkt nu via een plan van aanpak aan een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven, varianten en milieueffecten vastgelegd.  Volgens Ventilus zal het plan van aanpak hen duidelijk maken hoe het bijkomend onderzoek ter voorbereiding van de scopingnota zal worden uitgevoerd en hoe die scopingnota tot stand zal komen. In het plan van aanpak zal ook worden vastgelegd hoe de bevolking geïnformeerd en betrokken wordt.  Dit plan van aanpak wordt eind 2019 verwacht.

Als dit onderzoek gebeurd is, willen ze tegen eind 2020  het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) klaar hebben. Daarna volgt een tweede, cruciale, participatieronde. Het Burgerplatform Leefbaar E403 zal jullie op het gepaste moment adviseren zodat we massaal onze bezwaren kunnen indienen.

Ondertussen blijft Burgerplatform Leefbaar E403 vzw natuurlijk actie voeren. En blijven we in nauw overleg met Meester Rogiers. Via de knop hieronder vinden jullie een nieuwe vensteraffiche.  Gelieve deze opnieuw duidelijk zichtbaar uit te hangen.

Bekijk de reportage van onze barbecue door focus-wtv door te klikken op de link hierna: https://burgerplatformleefbaare403.be/kom-naar-de-barbecue-van-leefbaar-e403-samen-sterk-op-zaterdag-24-augustus/.

We houden jullie verder op de hoogte!
Klik hier om de vensteraffiche geen hoogspanning te downloaden!