Burgerplatform Leefbaar E403 vzw

Suggesties indienen tegen 23 juni!

Update 28 juni : We willen u bedanken voor het overmaken van uw talrijke suggesties, vragen en bezorgheden in kader van het Ventilus-project. We hebben alle ontvangen formulieren tijdig en correct ingediend bij de gemeenten en opgeladen op het loket. Wij houden u graag verder op de hoogte van de evoluties rond de geplande hoogspanningslijn. Binnenkort een uitgebreider bericht.

In deze eerste fase van de procedure kan iedereen suggesties, vragen en opmerkingen bezorgen. Bezwaarschriften worden pas in een latere tweede fase ingediend. Je kan hier zelf een voorgedrukt formulier downloaden. Het ingevulde formulier kan je ondertekend mailen naar BurgerplatformLeefbaarE403@gmail.com of achterlaten in de brievenbus. bij

 • Wallecan – Tuinmachines, Sprietstraat 16, 8750 Zwevezele
 • dhr. Vandeweghe, Beverenstraat 73, Ardooie
 • Leen Dedeene, Korenbloemstraat 100, Torhout

Wil je ideeën voor op de suggestie, dan kan je hier al eens kijken :Reeds geformuleerde suggesties

Als bewoners langs de E403 maken we ons grote zorgen over het Ventilus-project* en zien we de toekomst onzeker en angstig tegemoet. Het Ventilus-project met geplande, ongekend zware hoogspanningskabels van 380 000 Volt en een vermogen van maar liefst 6 GigaWatt, hangt binnenkort misschien letterlijk boven ons hoofd. Ter vergelijking, dat is 20x zwaarder dan de meeste hoogspanningskabels in onze provincie. We kunnen niet aanvaarden dat hierdoor onze gezondheid en die van onze kinderen wordt gehypothekeerd. Of dat onze huizen, bedrijven en grond sterk in waarde verminderen en misschien zelfs volledig waardeloos worden omdat niemand ze nog wil kopen. Om nog maar te zwijgen van onze schaarse open ruimte die we helemaal zullen zien verdwijnen.
We zijn niet tegen duurzame of groene energie. Men zal ons dit graag verwijten. Het is Vlaanderen die consequent moet zijn en ook het transport van die elektriciteit duurzaam en maatschappelijk aanvaardbaar moet maken. Ook al kost dat meer en vergt het nieuwe(re) technieken.

Maak jij je ook zorgen over je toekomst? Ben je ook verontwaardigd door de manier waarop wij, burgers, worden genegeerd en in het verzet worden gedwongen om onze levenskwaliteit en eigendommen te beschermen? Hecht je algemeen ook belang aan burgerrechten en wil je daarvoor mee in actie komen? Dan kan je ons ondersteunen door in eerste instantie het blanco suggestieblad in bijlage (klikken op link) aan te vullen. Dit behoort tot wat Vlaanderen en Elia ‘het eerste participatiemoment voor het publiek’ noemen. De burger krijgt nu de mogelijkheid om suggesties, bedenkingen, opmerkingen en alternatieven in te dienen.
Ons doel is om tegen 23 juni zoveel mogelijk formulieren te verzamelen. Iedereen die zich betrokken voelt, jong en oud, kan een formulier invullen. Dus ieder gezinslid afzonderlijk, ook vrienden, collega’s, familie… Wie ons aanvullend wil ondersteunen, kan dit doen door massaal formulieren te verzamelen. Op 19 juni zullen wij van het burgerplatform de stapel formulieren aan de respectievelijke gemeenten overhandigen tegen ontvangstbewijs. Op die manier willen we onze massale betrokkenheid en bezorgdheid kenbaar maken, zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden vooraleer ze hun goedkeuring voor de plannen bevestigen.
Om jullie een idee te geven wat bedoeld wordt met suggesties, geven we een aantal zaken mee die we op reeds verkregen formulieren konden lezen.De fase van echte bezwaarschriften, met juridisch meer onderbouwde argumentatie, is pas gepland voor het najaar van 2020. Nu gaat het er om de omvang van deze burgerbeweging duidelijk naar voor te laten komen.
Het ingevulde formulier kan je ondertekend mailen naar BurgerplatformLeefbaarE403@gmail.com of achterlaten in de brievenbus bij Wallecan Tuinmachines, Sprietstraat 16, 8750 Zwevezele.

 

Blanco suggestieformulier
Reeds geformuleerde suggesties
Vensteraffiche

We bedanken jullie alvast voor jullie massale steun!

Burgerplatform Leefbaar E403

E-mail: BurgerplatformLeefbaarE403@gmail.com
facebookpagina: BurgerplatformleefbaarE403
www.BurgerplatformLeefbaarE403.be 
facebookgroep: Geen hoogspanning langs autosnelweg E403

*Meer info over het Ventilus-project :

 • www.ventilus.be
 • dossier ligt ter inzage in de gemeentes.
 • Via deze weg nodigen we iedereen uit op de twee volgende infomomenten van Elia zelf.
 • of op een van de infomarkten van Elia zelf in de omgeving op :
  • Dinsdag 4 juni : CC De Schouw te Lichtervelde
  • donderdag 6 juni : De Groene Meersen te Zedelgem
  • donderdag 13 juni : Stadskantoor te Torhout

Deze infomarkten gaan door van 16u tot 20 u. We verzamelen om 18u om een krachtig signaal te geven dat we hoogspanning langs de E403 niet zien zitten.